Bìa dây

Bìa nhựa quấn dây Kingstar F4 vàng - Bìa 3 dây TN 7F - Bìa dây kéo A4

Bìa nhựa quấn dây Kingstar F4 vàng - Bìa 3 dây TN 7F - Bìa dây kéo A4