Sản Phẩm MAX

Sản Phẩm MAX

Bấm kim 10 Max HD-10 mới Stapler
105.300 đ
Giảm 9%
115.700 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim 3 Max HD-50F bấm cộng lực HALF-STRIP Stapler
747.500 đ
Giảm 9%
821.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim 3 Max HD-50R Stapler, No.3
422.500 đ
Giảm 6%
447.200 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim bấm lớn siêu cứng MAX 23/13 MAX Staples 1213FA-H
162.000 đ
Giảm 13%
186.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim Max cộng lực HD-11FLK - Vaimo11 Stapler
1.040.000 đ
Giảm 15%
1.216.800 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim bấm lớn siêu cứng MAX 23/17 MAX Staples 1217FA-H
225.000 đ
Giảm 7%
243.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim 3 Max No.35-1M - 26/6 Max Staples
27.300 đ
Giảm 13%
31.200 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kèm bấm 10 Max HP-10 Siêu bền - Pliers stapler
1.137.500 đ
Giảm 14%
1.329.900 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim cong Max HD-88R Stapler, máy bấm kim dùng kim 2115 1/4-5M
422.500 đ
Giảm 6%
451.100 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim 10 Max No.10-1M loại dày Max Staples
13.650 đ
Giảm 13%
15.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim 10 Max HD-10FL - Bấm cộng lực Flat Clinch Stapler
455.000 đ
Giảm 5%
477.100 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim bấm Max No.11-1M Stapes
58.500 đ
Giảm 4%
61.100 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim 10 Max HD-10D bấm mút đầu Stapler
337.500 đ
Giảm 11%
381.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim 10 Max HD-10FS đầu kim phẳng Flat Clinch Stapler
393.750 đ
Giảm 9%
432.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim bấm đại siêu cứng MAX 23/20 MAX Staples 1220FA-H
549.250 đ
Giảm 14%
637.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim 3 Max HD-35L cần dài Long-reach stapler
1.365.000 đ
Giảm 7%
1.474.200 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim bấm lớn siêu cứng MAX 23/10 MAX Staples 1210FA-H
144.000 đ
Giảm 13%
165.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Ghim dập Vaimo 80 No.11-10mm dùng cho máy dập ghim Max Vaimo80 HD-11UFL/R
97.500 đ
Giảm 7%
105.300 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Kim bấm lớn siêu cứng MAX 23/15 MAX Staples 1215FA-H
180.000 đ
Giảm 15%
211.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Dập ghim 10 Max HD-10V xoay 90 độ bấm dọc - ngang
487.500 đ
Giảm 6%
521.300 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bấm kim đại Max HD-12L/17 - Đóng sách, tập Long-reach stapler
6.240.000 đ
Giảm 11%
6.988.800 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM