Bảo Hộ Lao Động

Kính mắt bảo hộ
115.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bao tay nilong (50 đôi)
50.000 đ
Giảm 14%
58.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Áo phản quang L1
144.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Áo phản quang L2
213.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đèn tín hiệu công trường đế nam châm
322.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Áo Phao Cứu Sinh
337.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Ủng cao su
225.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Cuộn rào chắn cấm vào cảnh báo 8cmx100m
122.400 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Biển báo Chú Ý Sàn Ướt
367.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bao tay len bảo hộ
44.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Mũ bảo hộ lao động
217.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Nón bảo hộ Hàn Quốc cao cấp - Trắng
367.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Khẩu Trang Chống Bụi 3M- 9001V
Hết hàng
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Mũ bảo hộ lao động trắng - SUNSHINE
210.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Khẩu Trang Chống Bụi 3M-9001V (hộp 25 cái)
Hết hàng
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Áo phản quang
166.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Giày bảo hộ - loại thường
427.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Giày bảo hộ - loại da tốt
578.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Giày bảo hộ - loại cao cấp
1.228.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy nhiệt cố định không đế Hochiki DCD-190
1.315.600 đ
Giảm 9%
1.446.900 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy nhiệt cố định không đế Hochiki DCD-135
1.501.500 đ
Giảm 13%
1.726.400 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Bình chữa cháy MFZ8 BC 8KG hiệu RA bột BC 20%
929.500 đ
Giảm 16%
1.105.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo lửa tử ngoại không đế Hochiki HF-24
12.747.800 đ
Giảm 10%
14.149.200 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Thang thoát hiểm cuốn chống tường TH.58
543.750 đ
Giảm 13%
624.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy khói nhiệt kết hợp Yun Yang YSH-01
1.186.250 đ
Giảm 13%
1.363.700 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Thảm chống cháy Blue Eagle HTX1000
6.461.000 đ
Giảm 10%
7.170.800 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Thảm chống cháy Blue Eagle HTX600
4.919.200 đ
Giảm 9%
5.410.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Chuông báo cháy Yun Yang YFB-B6
783.250 đ
Giảm 5%
821.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy khói Yun Yang YSD-22
734.500 đ
Giảm 6%
777.400 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Mền chống cháy Blue Eagle ATG1515
3.814.200 đ
Giảm 16%
4.538.300 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu dò nhiệt cố định Yun Yang YFD-01
432.000 đ
Giảm 6%
462.000 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu dò nhiệt gia tăng Yun Yang YRD-01
432.000 đ
Giảm 8%
469.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy khói Yun Yang YSD-30L
949.000 đ
Giảm 15%
1.119.300 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo khói dùng cho môi trường nguy hiểm Hochiki SLR-E-IS
5.855.200 đ
Giảm 5%
6.147.700 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy khói Yun Yang YSD-02
750.750 đ
Giảm 9%
825.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo khói nhiệt kết hợp không đế Hochiki SLR-24H
2.345.200 đ
Giảm 10%
2.602.600 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đèn báo cháy Yun Yang YIL-01
342.000 đ
Giảm 12%
388.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu báo cháy khói Yun Yang YSD-24
926.250 đ
Giảm 11%
1.046.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Nút ấn báo cháy Yun Yang YFM-01
476.250 đ
Giảm 6%
508.500 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu dò khói dùng pin Yun Yang YSD-H02
1.192.750 đ
Giảm 14%
1.394.900 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu dò khói quang địa chỉ Yun Yang YRR-13
1.710.800 đ
Giảm 13%
1.966.900 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Trung tâm báo cháy 2 kênh Yun Yang YF3-0002L
6.908.200 đ
Giảm 12%
7.874.100 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Trung tâm báo cháy 55 kênh Yun Yang YF1-0055L
48.120.800 đ
Giảm 8%
52.451.100 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Nút ấn báo cháy Yun Yang YRR-04
1.526.200 đ
Giảm 14%
1.784.900 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ Yun Yang YRR-11
1.526.200 đ
Giảm 8%
1.662.700 đ
ratingratingratingratingrating
ratingratingratingratingrating
(5.0)
Miễn phí giao hàng HCM